Információk

EGYMI utazó gyógypedagógusi ellátás összefoglalója

 

 

– Az utazó gyógypedagógusi-hálózat ellátási körzete Veszprém város integráló óvodái és általános iskolái, ill. a Veszprémi Járás/Tankerület óvodái és iskolái.

 

Az NKT. szabályozza részükre a különleges gondozási ellátást, ezért feladataink meghatározottak.

 

Munkánkat igyekszünk igényesen, szakmailag kifogástalanul végezni.

Pedagógiai munkánkat jellemzi a tanulókkal szembeni következetes elvárás, de egyben az empátia, a megsegítés is. Az integrációban-inklúzióban résztvevő intézmények vezetőit és pedagógusait arra buzdítjuk, hogy a befogadó intézmény elfogadással kezelje a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat és segítsen abban, hogy élményeket szerezzenek az iskolai élet mindennapjaiban.

Az utazó gyógypedagógusok motiváltak abban, hogy iskolánk utazó gyógypedagógiai szolgálatának eredményessége, jó szakmai hírneve fennmaradjon.

 

Az EGYMI utazó szolgálat feladatai:

 

Fő feladata az integrált nevelés, oktatás segítése a gyógypedagógiai szakmai tudásával, eszköztárával, melynek keretében kollégáink:

*a diagnózis ill. az általuk felállított folyamatdiagnózis alapján egyéni fejlesztési tervet készítenek, vagy abban segítséget nyújtanak az igények szerint,

*a mindenkori törvény által meghatározott órakeretből egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs óvodai, iskolai fejlesztő foglalkozásokat tartanak egyéni és kiscsoportos formában, egyéni fejlesztési terv alapján,

*logopédiai ellátást nyújtanak az integráltan nevelt beszédfogyatékos gyermekek részére,

*szurdopedagógiai ellátást nyújt a szurdopedagógus kolléga a hallássérült gyermekek részére,

*tiflopedagógiai ellátást nyújt a tiflopeddagógus kolléga a látássérült gyermekek részére,

*konduktív pedagógiai ellátást nyújt a konduktor kolléga a mozgásszervi fogyatékos gyermekek részére,

*gyógypedagógiai fejlesztő munkájukat különböző terápiás eljárások alkalmazásával bővítik ki: Alapozó terápia, Sindelar-Zsoldos program 1. 2., Gósy-féle beszédpercepciós terápia,

* konzultációs alkalmakat adnak pedagógusoknak és szülőknek,

*esetmegbeszéléseket tartanak adott problémák esetén,

*segítséget nyújtanak a diagnózis és a szakvélemény értelmezésében,

*hospitálási alkalmakat kínálnak,

*az iskola szertárából speciális fejlesztőeszközöket visznek a foglalkozásokra,

* szakmai, módszertani előadásokat, konzultációkat szerveznek egymás munkájának segítése céljából.

Az általunk alkalmazott gyakorlat:

 • A város és járás óvodáiban és általános iskoláiban felmérjük, összegyűjtjük minden beiratkozás után és tanév elején a ténylegesen beiskolázott Sajátos Nevelési Igényű tanulókat, gyermekeket, akik a megfelelő –Megyei illetve Országos Szakszolgálati Szakértői Intézmény által kiállított- szakvéleménnyel rendelkeznek.
 • Veszprém városban/járásban jelenleg 41 intézményben látunk el feladatokat.
 • Jó kapcsolatot ápolunk a Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény/ Intézményegységek kollégáival.
 • Az óvónőkkel, tanítókkal és a felső tagozatos osztályfőnökökkel, tanárokkal törekszünk jó szakmai kapcsolatot ápolni.
 • A gyógypedagógiai asszisztensekkel szorosan együttműködve, őket irányítva és a foglalkozásokba bevonva folytatjuk a fejlesztéseket.
 • Utazó gyógypedagógus kollégáink folyamatosan cserélik az aktuális szakmai információkat e-mailen, esetmegbeszéléseken, munkaközösségi foglalkozásokon.
 •  Az eddig ellátottak köréből pár diagnózis a teljesség igénye nélkül:
 • tanulásban akadályozott (mentális retardáció)
 • nem osztályozott mentális retardáció
 • Asperger-szindróma
 • egyéb pszichés fejlődési zavar
 • diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
 • nyelvi és beszédfejlődési zavar
 • érzékszervi fogyatékosság (hallás, látás)
 • magatartási és emocionális zavar
 • az artikuláció jellegzetes zavara
 • az aktivitás és figyelem zavara
 • hiperkinetikus magatartászavar
 • kevert specifikus fejlődési zavar
 • az iskolai készségek kevert zavara
 • Igény szerint meglátogatjuk az integráltan nevelt gyermekeket az óvodai csoportokban és az iskolai osztályokban.
 • Az iskolákban, óvodákban EGYMI-s kapcsolattartók kijelölését kértük, akikkel az aktuális tennivalókat egyeztethetjük.
 • A pedagógusaink a gyermekkel kapcsolatos tevékenységeiket a Tü. 356. r. számú Egyéni fejlődési lap bel ívén rögzítik.

Veszprém városban az igény szerint ellátott óvodák:

Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda

Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda, Cholnoky Lakótelepi Tagóvoda

Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda, Kuckó Tagóvoda

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda, Erdei Tagóvoda

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Hársfa Tagóvoda

Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda, Nárcisz Tagóvoda

Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda, Ficánka Tagóvoda, Kádárta

Gyermekbolygó Magánóvoda, Bölcsőde és Gyermekfejlesztő Központ

 

Veszprém városban az igény szerint ellátott iskolák:

Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sporiskola

Veszprémi Cholnoky Általános Iskola

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola

Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola

Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola

Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola

Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

 

Veszprém járásban az igény szerint ellátott óvodák:

Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Hajnal óvoda és Bölcsőde, Tótvázsony

Fenyves Óvoda, Szentgál

Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda

Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Lurkó Óvoda, Hajmáskér

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda

 

Veszprém járásban az igény szerint ellátott iskolák:

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagiskolája

Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola

Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Tótvázsonyi Tagiskola

Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolája

Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola

Comments are closed.